تیم نوین‌ پدیا

تیم نوین پدیا

زهرا فریدونی

طراح سایت و اپلیکیشن موبایل

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور کرج

 طراح و مدرس برنامه‌نویسی اندروید

تیم نوین پدیا

علی کمائی

طراح اپلیکیشن و وبمستر

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد کرج

طراح و مدرس برنامه‌نویسی اندروید

تیم نوین پدیا

حمیدرضا فعالی

طراح سایت و وبمستر

دانش آموخته کارشناسی مهندسی ماشین آلات از دانشگاه آزاد اراک

طراح سایت و وبمستر

اشکان قیاسی

طراح سایت و اپلیکیشن موبایل

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد کرج

 طراح سایت و اپلیکیشن اندروید