اپلیکیشن شرکتی آنیپکو (ANIPCO)

  • شامل بخش های درباره ما ، معرفی خدمات ، محصولات ، گالری شرکت، مقالات، ارتباط با ما، معرفی مدیران و بخش یادداشتها
  • بخش یادداشتها که به صورت اختصاصی تنها ویزیتور های شرکت قادر به مشاهده اطلاعات آن هستند
  • برای ثبت اطلاعات ویزیتورها و کارمندان شرکت برای همایش ها و سمینارها، ثبت پروژه ها و رویدادها ومشاهده آمارها و  ارسال اطلاعات به صورت هوشمند و پویا برای مدیر شرکت می باشد
  • همچنین امکان ارسال عکس های پروژه ها نیز در این قسمت قرار داده شده است
  • دارای پنل اختصاصی برای مدیر شرکت جهت تعریف کاربر برای بخش یادداشتها و مدیریت اطلاعات ارسالی کاربران