اپلیکیشن خبری

  • اپلیکیشن خبری
  • دارای دسته بندی
  • نمایش خبرهای ویدئویی با پلیر منحصر به فرد
  • نمایش متن اخبار و عکس های مابین اخبار
  • دیدگاه گذاری کاربران
  • پنل مدیریت سمت سرور مشابه پنل وردپرس با ادیتور قدرتمند نوشته ها