سایت خدماتی ، فروشگاهی افرامیس

  • سایت خدماتی و فروششگاهی افرامیس
  • ورود و عضویت کاربران همزمان با ایمیل و شماره تماس
  • صفحات حفاظت شده با کد های اختصاصی صادر شده برای کاربران
  • اجبار به ثبت نام و ورود کاربران برای مشاهده صفحات خاص و حفاظت شده
  • طراحی شده با وردپرس
  • بخش بندی های مختلف
  • فرم های درخواس خدمات اختصاصی شده
سایت افرامیس